//////

Jest budownictwo wielkopłytowe, tak szeroko stosowane w wielorodzinnym budow­nictwie mieszkaniowym. Nie uzyskano w nim założonego fabrycznego wykonczenia prefabrykatów. ¥ licznych zakładach prefabrykacji zrezygnowano z działań w tym zakresie, pomimo że budując je zorganizowano i wyposażono w specjalne linie do procesów wykończeniowych. Są zakłady, w których zlikwidowano te linie.Na podstawie działalności badawczej i wdrożeniowej, jaką prowadziliśmy w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, a która dotyczyła nowych, efektyw­nych technologii, należy wskazać, że nie udało się przełamać oporów kierownictw i załóg budów, ażeby wprowadzić do praktyki wszystkie elementy przygotowanych technologii. W większości przypadków realizatorzy negowali zabiegi technologicz­ne głównie zapewniające dobrą jakość.

Wyodrębnia się cztery podstawowe kategorie inwestycji |62, poz. 41j: cen­tralne, organizacji gospodarczych, terenowych organów państwowych oraz ze środ­ków własnych ludności. Inwestycje centralne dotyczą konkretnych przedsięwzięć lub programow o zna­czeniu strategicznym w polityce kraju. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestycji centralnych, nie zastrzeżone dla Sejmu, są podejmowane przez Radę Ministrów. Uwzględniając opinie ekspertów, Rada Ministrów określa też wielkości centralnych (budżetowych) nakładów na finansowanie inwestycji nieprodukcyjnych i badawczo- -rozwojowych. Ponadto Rada Ministrów ustala wytyczne w zakresie kredytów inwesty­cyjnych i badawczo-rozwojowych, udzielanych przedsiębiorstwom przez bank.

W aktualnych ustaleniach dotyczących reformy gospodarczej zysk przed­siębiorstw jest różnicą między przychodami i kosztami własnymi łącznie z wypła­tami płac załogi. Podatki i inne należności przedsiębiorstw opłaca się z kwot zysku [62, poz. 82]. Jest to właściwe, jednak przy ustalaniu cen (opracowaniach kalkulacji) zysk jest doliczany do.łącznej kwoty kosztów własnych, co trzeba  uznać za niepoprawne postępowanie, szczególnie przy rynku producenta i braku konkurencji; taka praktyka była stosowana w roku 1984. Producent, ani pośredni­cząca między producentem i klientem instytucja handlowa, przy takim postępowaniu nie będą zainteresowane tanimi produktami. Ponadto cena rośnie, gdy przy wytwa­rzaniu produktu uczestniczy większa liczba kooperantów, bo każdy z nich dolicza maksymalnie dopuszczalny zysk (w stosunku procentowym do poniesionych kosztów, w których mieści się zysk poprzedzających wytwórców).

Ceny detaliczne nierównoważące podaży z popytem doprowadzają do bardzo nie­korzystnych form inflacji, rozprzęgania się rynków, dezinformują producentów i konsumentów, obniżają wartość nabywczą złotówki.Cele reformy można ogólnie określić jako środki wyprowadzenia naszej gos­podarki z głębokiego kryzysu społeczno-ekonomicznego i wprowadzenia Jej na dro­gi prawidłowego, wszechstronnego rozwoju, w którym musi dominować dalekowzrocz- ność i’ kompleksowość poczynań. Niezbędny Jest przy tym wysiłek całego społeczeństwa i pełne zaangażowanie się wszystkich przy realizacji celów refor­my. Musi przy tym obowiązywać prawo: ocena materialna i moralna pracy każdego Polaka według społecznej wartości Jej wyników.Ważniejsze cele szczegółowe i założenia reformy przedstawia się wg ustaleń wstępnych Komisji ds Reformy Gospodarczej [62].

Obecnie bardzo popularną formą zatrudnienia jest praca na budowie. Szczególnie w okresie letnim wykonywana jest największa część inwestycji, a to z uwagi na warunki atmosferyczne, które muszą być odpowiednie do czynionych prac. Budownictwo obecnie rozwija się bardzo prężnie, powstaje co raz więcej nowych inwestycji a firmy budowlane wręcz biją się w przetargach o nowe inwestycje. Firma wygrywająca musi liczyć się z tym, że wygrany przetarg wiąże się z koniecznością zorganizowania odpowiedniej ekipy budowlanej, która wykona odpowiednie prace na Tereni budowy. Praca na budowie nie należy do najłatwiejszych, ponieważ bardzo często jest to praca w trudnych warunkach, a gdy dołożymy do tego niekorzystne warunki atmosferyczne to już z całą pewnością możemy powiedzieć, że nie jest to łatwa praca, a przede wszystkim nie jest to praca dla każdego. Podczas pracy na budowie należy zachować szereg reguł ostrożności, które pozwolą na bezpieczne ukończenie inwestycji i prawidłowe jej wykonanie w określonym umową czasie.

W obecnych czasach możemy zaobserwować nowoczesne kreowanie świata budowy, poprzez tworzenie innowacyjnych mieszkań, które zdobywają ogromną popularność w dzisiejszym świecie. Często bywa tak, że tych mieszkań nam brakuje w jakimś mieście, ale trzeba pamiętać, że w wielu miejscach powstają nowe mieszkania, które mogą nam przynieść satysfakcję z tego, że je możemy posiadać. Budownictwo jest z każdym dniem coraz bardziej pożądaną formą inwestycji i tak naprawdę w każdym większym mieście możemy zaobserwować powstające nowe budowle, które będą kojarzyły się nam ze współczesnym rozwojem budownictwa w dzisiejszych czasach. Warto starać się, jak tylko to możliwe, aby takie innowacyjne rozwiązania otworzyły przypływ nowych mieszkań dla młodych ludzi, którzy oczekują innowacyjnego podejścia do wielu spraw. Warto starać się, aby te kwestie zostały rozwiązane jak najlepiej, dlatego trzeba dziś wspierać takie inwestycje, ponieważ istnieje dziś potrzeba nowych mieszkań dla ludzi młodych, którzy otwierają dla każdego nowe możliwości.

Nowe mieszkania każdego dnia stają się własnością wielu ludzi. Trzeba jednak zauważyć, że mimo konkretnego podejścia współczesnego budownictwa w kreowanie rzeczywistości budowlanej, nadal brakuje odpowiednich warunków mieszkaniowych dla ludzi. Niestety problemem jest koszt takiego mieszkania, ale w wielu miejscach jest również tak, że po prostu brakuje mieszkań, które ludzie mogliby sobie kupić. Budownictwo stara się dziś, jak tylko może, aby faktycznie inwestować swoje siły i ogromne możliwości w budowanie nowych i innowacyjnych mieszkań, na które już teraz czekają kupcy. Bardzo ważne jest dziś zaangażowanie w kwestie odpowiedniego doboru pomysłów, ponieważ w budownictwie możemy dziś czynić prawdziwe architektoniczne cuda, które bez problemu możemy wcielać w życie. To wszystko możemy zauważyć we współczesnym świecie, szczególnie w wielkich państwach, które nieustannie zadziwiają nas wielkimi budynkami, a co za tym idzie, innowacyjnymi pomysłami budowlanymi. Dziś jest ogromna potrzeba w zdobywaniu nowych mieszkań, stąd nieustannie możemy obserwować ich nieustanne budowanie.

Planując przestrzeń w domu, warto pomyśleć o ogrzewaniu podłogowym, w łazience, kuchni, czy pokoju. O zaletach takiego wyboru można przekonać się podczas zimowych poranków i wieczorów. Ciepłą podłogę z pewnością docenią miłośnicy chodzenia bez skarpetek, dzieci oraz osoby starsze. Kąpiel również jest przyjemniejsza, gdy stawiamy stopu na ogrzewanej podłodze. Zasadniczą zaletą takiego ogrzewania jest ukryta instalacja, ciepło równomiernie oddawane, oraz niezawodny sposób by kurz nie gromadził się w gniazdkach i na kaloryferach. Wybór tej metody sprawdza się, jeśli ktoś z członków rodziny ma skłonności do alergii. Kurz nie unosi się w powietrzu, lecz opada na podłogę. Poza tym równomiernie oddawane ciepło wpływa, na jakość powietrza w pomieszczeniach, a to z kolei na samopoczucie. Nowe budownictwo stwarza wiele możliwość instalacji ogrzewania podłogowego, inaczej należałoby wprowadzać czasochłonne i kosztowne przeróbki. Ciepłą podłogę docenią również zwierzaki, beztrosko sobie leżakując.

Każdy marzy o bezpiecznym i wygodnym domu. Współczesne budownictwo, stanowi odpowiedź na wszystkie potrzeby, dlatego inteligentne domy, zyskują sporą popularność. Nie trzeba przejmować się takimi drobiazgami jak włączanie światła, klimatyzacji, ogrzewania, czy zamykaniem okien, dzięki bezprzewodowemu i prostemu w obsłudze urządzeniu, wyposażonemu w system programowania. Życie może być znacznie prostsze. Wybierasz się w daleką podróż i nie myślisz o niewyłączonym żelazku, lub otwartych oknach, koncentrujesz się wyłącznie na przyjemnościach, obowiązki zostawiając pod kontrolą systemu, do którego za pomocą Internetu, masz stały dostęp. Inteligentny dom to nie tylko wygoda, ale również znaczne obniżenie rachunków za energię, ogrzewanie, oraz system alarmowy, który zapewnia ochronę o każdej porze. Montaż urządzenie jest prosty, możliwy także na wykończonych domach, ponieważ nie wymaga kucia ścian. Sterowanie roletami, klimatyzacją, ogrzewaniem, systemem alarmowym, odbywa się drogą bezprzewodową.

Bardzo często ludzie planują częściowo odświeżyć dane pomieszczenie i właśnie dlatego decydują się oni właśnie na pomalowanie ścian. Wiadomo, że obecnie jest to naprawdę bardzo proste, ponieważ dzisiejsze farby pokrywają naprawdę świetnie, co sprawia, że już po jednej warstwie możemy śmiało stwierdzić, że efekty są wprost zdumiewające. Wiadomo, że bardzo wiele jest uzależnione od farby jaką zastosujemy, jak i również od powierzchni jaką chcemy ją pokryć. Jednak w sytuacji gdy nakładamy farbę na inną farbę to efekty są naprawdę bardzo zdumiewające. Dlatego też z roku na rok ten właśnie sposób ciszy się coraz większym zainteresowaniem. Obecnie niezwykle ciekawie prezentują się barwy brzoskwiniowe, oraz ogólnie odcienie pastelowe, ponieważ pasują praktycznie wszędzie, oraz prezentują się wręcz doskonale. Dlatego też dla wszystkich, tych, którzy nadal są niezdecydowani to polecane są bardzo delikatne barwy. Oczywiście są i miłośnicy naprawdę ostrych kolorów, jednak te trzeba dopasować do funkcji danych pomieszczeń.

Najpełniej zadania polskich uniwersytetów ludowych określono na kon­ferencji w Łowiczu w 1937 r. W. Radwan mówił, że „wiejski uniwersytet ludowy ma budzić duchowo młodzież chłopską, potęgować jej aktywność kulturalną i zdolność do dalszego osobistego rozwoju, wprowadzać na drogę do przyswojenia sobie podstawowych wartości kulturalnego dorobku narodu, zbliżyć ją i zapalić do dziejowych zadań narodu i państwa, a dokonać tego w taki sposób, aby młodzież zachowała najwartościowsze cechy psychiki chłopskiej i związek z polską tradycją kulturalną oraz rozwinęła w sobie czynną postawę w stosunku do zadań własnej warstwy społecznej”.J. E. Baranowska wiejskie uniwersytety ludowe porównywała do kolegiów szlacheckich z XVIII wieku i pisała, że „chłopskie kolegia — mają wydoby­wać z dusz przyszłych rządów kraju świadomość, czujność i wolę ogarniania opieką pospólnego dobra narodowego, objętego mianem Rzeczypospolitej”.

System wychowawczy internatów tych szkół nawiązywał do szwedzkich uniwersytetów ludowych, czy idei duńskich twórców uniwersytetów ludo­wych, Krystjana Mikkelsena Kolda (1822—1870) i Seweryna Fryderyka Grundviga (1783—1872).  Czyniono także próby przyjmowania pewnych doświadczeń internatowych kolegiów w Anglii.Polskie uniwersytety ludowe czerpały swe wzory nie tylko bezpośrednio ze skandynawskich wyższych szkół ludowych, lecz także z doświadczeń szkół w Pszczelinie, Kruszynku, Sokołówku, Gołatczyźnie, Krasieninie, Mieczysła­wowie i Bratnem oraz seminariów i preparand, które także opierały swoją pracę pedagogiczną na wielu wzorach uniwersytetów ludowych zagranicz­nych, próbując tworzyć warunki do działalności samorządowej i domowej atmosfery.

Taki internat oparty na pracy samorządowej, funkcjonował również w szkole rolniczej w Starym Brześciu, gdzie: „Życie internatowe na każdym kroku nastręcza sposobności do oddziaływania na wychowanków, toteż przy harmonijnym współdziałaniu całego personelu nauczycielskiego U-to mie­sięczny pobyt w szkole przynosi im bardzo duże korzyści”.Internat szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Krasieninie działał na zasa­dach spółdzielczych. Mieszkanki tego internatu prowadziły szeroką działalność kulturalną, pracując w świetlicy internatu, przygotowywały się do pracy w szerszym środowisku wiejskim. Podobne formy pracy przyjęły inne szkoły rolnicze z internatami.W analizie działalności pedagogicznej internatów szkół rolniczych nie można pominąć uniwersytetów ludowychPierwszy uniwersytet ludowy w Polsce powstał w Dalkach w 1921 roku, a w 1939 r. funkcjonowało ich 20.

Stosowano tu stary zwyczaj tzw. konwokacji, jakie miały miejsce w bursach w XV i XVI wieku, ale wprowadzano inne zasady pedagogiczne. Konwokacja była jedynie formą spotkań, natomiast wychowankowie szkoły rolniczej byli podmiotem, a nie przedmiotem dyskusji, byli tu czynnymi członkami całej spo­łeczności szkolnej, stanowiło to pewną metodę samooceny i samowychowania. Według S. Dobrowolskiego ten typ internatu stwarzał  doskonałe wa­runki do wyrobienia społecznego i obyczajowego, pozwalał wyzyskać na wielo­stronne wychowanie młodzieży cały czas od wczesnego ranka do późnego wieczora”.

Pisząc o pracy internatu w wymienionej szkole, zaznaczyć trzeba, że duży wpływ na atmosferę pedagogiczną w internacie miał pobyt S. Dobrowolskiego w okresie organizacji i w pierwszych latach funkcjonowania szkoły. Szczególnie zależność tę widać w opracowanych przez S. Dobrowolskiego statutach i re­gulaminach internatu, na których wzorowało się wiele szkół kształcących nauczycieli i pracowników rolnictwa. Były one nie tylko rejestrem obowiąz­ków i praw wychowanków, ale stanowiły swoistą normę uzasadniającą ko­nieczność przyjęcia pewnych rygorów w życiu zbiorczym szkoły i internatu. Myśl tę widać w opisie procesu wychowania w szkole i internacie Mieczysła­wów. Ich podopiecznych wciągano do współpracy we wszystkich dziedzinach życia szkolnego, a co najważniejsze, dokonywano podsumowania każdego tygodnia pracy nauczycieli i uczniów. O spotkaniach tych W. Bronikowski pisał: „Treść zawierała nie tylko ocenę uczenia się, zajęć praktycznych, ale i wzajemnego oraz grupowego zachowania, przy czym wskazywano wady i zaznaczano dobre czyny, wymieniając imiennie wyróżniających się”.

Cała działalność pedagogiczna i organizacyjna internatów pierwszych szkół rolniczych oparta była na pracy samorządu, do którego na równych prawach należeli nauczyciele i uczniowie. W internatach działały różne jego sekcje; np. estetyczna, wycieczkowa kasa wzajemnej pomocy i inne. Ważne jest, że samorząd pojmowano nie tylko jako aktyw wybranej młodzieży, ale jako całą społecznosć uczniowską i każdy z wychowanków mógł uczestniczyć w planowaniu i wykonywaniu zadań.Wzorem dla wszystkich późniejszych szkół tego typu stała się działalność pedagogiczna internatów w Pszczelinie i Kruszynku a swoistą kontynuacją ich pracy były internaty szkół w Mieczysławowie i Starym Brześciu. O tej pierwszej S. Dobrowolski pisał: „,.. są (…) szkoły z internatami, w których uczniowie spędzają całe miesiące i lata. Ale internat jest to zazwyczaj „do­budówka” do szkoły, miejsce, gdzie część młodzieży znajduje dach nad głową, pożywienie i kącik do odrabiania lekcji: w Mieczysławowie na­tomiast znajdują uczniowie czasowy dom jako jego mieszkańcy, współpracownicy, współobywatele”.

O zadaniach szkoły pszczelinskiej J. Dziubińska pisała: ,,1) Oświecać umysły, wyrwać z dziedziny przesądów, dać ile możności szeroki światopogląd, rozbudzać bogactwa uśpione — poczucie piękna, prawdy, sprawiedliwości. Wykorzenić lenistwo myślenia, wyrażające się tak często owczym pędem w sądach i czy­nach, wyrobić samokrytycyzm oraz duszę pańszczyźnianą w miarę możności przeobrazić, dając jej poczucie własnej siły i godności. 2) Nauczyć pracować owocnie, zapoznając z poszczególnymi działami gospodarstwa i przemysłu ludowego praktycznie i teoretycznie. 3) Dać to, czego nie dała szkoła elemen­tarna, w sposób odpowiedni dla dorosłych”.H. Radlińska podkreślała wagę ścisłych codziennych kontaktów szkoły i in­ternatu, i bezpośredniego obcowania nauczycieli z młodzieżą „metod w innych typach szkolnictwa nieznanych, wykluczających szablon, umożliwiających giętkie dostosowanie się do materiału, który niesie życie”.

Szkoły te pod tym względem różniły się dodatnio od niektórych 3-letnich szkół rolniczych, w których wychowawcy byli: raczej tylko dozorcami”.Podobną rolę przypisała internatom I. Kosmowska, twierdząc, iż zadaniem tych szkół jest nie tylko wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności, ale: „…cały tryb życia internatowego winien być przygotowaniem do współ­życia w zorganizowanym zbiorowisku ludzkim”. Formułując zadania szkoły rolniczej w Pszczelinie, J. Dziubińska widziała internat jako jedną z ważnych metod ich realizacji. Także H. Radlińska upatrzywała w pracy internatu w ścisłym zespoleniu z pracą szkoły istotny czynnik wychowawczy młodzieży. Koncepcja pedagogiczna internatu szkoły rolniczej wypływała z celów, jakie wytyczano pierwszym tego typu szkołom rolniczym (Pszczelin, Kruszynek, Krasienin) powstającym na początku dwudziestego stulecia.

Należy zwrócić uwagę na pewną odrębność internatów szkół rolniczych wobec analizowanych internatów zakładów kształcenia nauczycieli. Nauka w szkołach rolniczych trwała krócej, często tylko 6 miesięcy lub rok (obok istniejących szkół 3-letnich). Kształciła się w nich młodzież chłopska prze­ważnie starsza, zamierzająca po ich ukończeniu powrócić do pracy w gospo­darstwie. W większości internatów mieszkali wszyscy uczniowie szkoły. Zagadnienie to traktowano jako „czynnik bardzo ważny w pracy wychowaw­czej nad uspołecznieniem i pogłębieniem kultury młodzieży. Dzięki mieszka­niu w internacie młodzież mogła odbywać praktykę w dziedzinie zawodowej — w gospodarstwie szkoły. Internat prowadzony przez wychowawców, uczących jednocześnie w szkole, stanowił teren bliskiego współżycia ich z uczniami, a tym samym umożliwiał oddziaływanie na młodzież.